Μενού Κλείσιμο

Cyber Security Awareness

62,00 τιμή με ΦΠΑ 24%

Το ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο «Cyber Security» αναπτύχθηκε από την SQLearn σύμφωνα με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και βέλτιστες πρακτικές. Στόχος είναι η ενημέρωση (awareness) του κοινού που θα το παρακολουθήσει, σχετικά με τους ορισμούς και το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών.

Κωδικός προϊόντος: csa Κατηγορία:

Το ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο «Cyber Security» αναπτύχθηκε από την SQLearn σύμφωνα με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και βέλτιστες πρακτικές. Στόχος είναι η ενημέρωση (awareness) του κοινού που θα το παρακολουθήσει, σχετικά με τους ορισμούς και το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών.

Παρακάτω παρατίθεται επιγραμματικά η δομή του Μαθήματος.

Ενότητες και Περιεχόμενα Μαθήματος

 

The goal of the course is the training and the awareness of all of the Companies’ staff concerning Cyber Security. Specifically, the course’s goal includes the understanding of what Cyber Security is, the threats, the types of information, the system’s vulnerabilities, the risk assessment and the mitigation measures.

 

MODULE 1: INFORMATION, THREATS AND THREAT ACTORS

 • Classification of information
 • Cyber threats
 • Types of threats (untargeted/ targeted attacks)
 • Types of cyber threat actors
 • Activities

 

MODULE 2: COMPANY’S VULNERABILITIES, CYBER ATTACK AND IMPACT

 • Vulnerabilities
 • Types of vulnerabilities
 • Cyber attack (steps)
 • Impacts on company
 • Activities

 

MODULE 3: CONDUCT RISK ASSESSMENT

 • Risk assessment
 • Risk assessment procedure
 • Conduct risk assessment
 • Cyber security assessment report
 • Inventories list
 • Activities


MODULE 4: MITIGATION MEASURES AGAINST CYBER ATTACK

 • Mitigation measures (12 measures)
 • Recognize and evaluate the risk highlights
 • Activities