Ηλεκτρονικά μαθήματα που αφορούν στην επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από την Τράπεζα της Ελλάδος

Επαναπιστοποίηση για Τομείς Α’ και Β’

Η SQLearn παρέχει ηλεκτρονικά μαθήματα για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους Tομείς Α’ και Β’ τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την επαναπιστοποίηση.

Επιπλέον, τα οφέλη και για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους είναι πολλαπλά, αφού έχουν τη δυνατότητα, μέσω τεστ αυτοαξιολόγησης να δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε κάθε γνωστικό αντικείμενο όπως ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, το οποίο καλούνται να αφομοιώσουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Διαθέτετε μαθήματα για την επαναπιστοποίηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών;

Η SQLearn διαθέτει ηλεκτρονικά σεμινάρια για την επαναπιστοποίηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα οποία έχουν λάβει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.Συγκεκριμένα, διατίθενται τα παρακάτω μαθήματα, τα οποία έχουν επανεγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος:

Η SQLearn διαθέτει επίσης τα παρακάτω ΝΕΑ ηλεκτρονικά σεμινάρια για την επαναπιστοποίηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από τις 03.03.2023.: