Πυρασφάλεια και Εκκένωση Χώρου Εργασίας

62,00 tax included

Σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθείτε τις βασικές αρχές πυρασφάλειας και εκκένωσης των χώρων εργασίας. Να γνωρίσετε τους τρόπους έναυσης και εξάπλωσης μιας φωτιάς καθώς και τα παράγωγά της.

πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια και Εκκένωση Χώρου Εργασίας

62,00 tax included

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.