Τομέας Α – Βασικές Αρχές Ασφαλίσεων Πυρός, Είδη και Κατηγορίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων

40,00 tax included

Το σεμινάριο Βασικές Αρχές Ασφαλίσεων Πυρός, Είδη και Κατηγορίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων παρέχεται μέσω e-learning, είναι εγκεκριμένο από την Τράπεζα της Ελλάδας για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον Τομέα A’ και έχει διάρκεια 6 ώρες.

βασικές αρχές ασφαλίσεων πυρός είδη και κατηγορίες ασφαλιστικών προγραμμάτων
Τομέας Α – Βασικές Αρχές Ασφαλίσεων Πυρός, Είδη και Κατηγορίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων

40,00 tax included

Check if you want to buy and assign the licence to another user
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.