Αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

62,00 tax included

Το σεμινάριο “Αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία” της SQLearn παρέχεται μέσω e-learning και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους των εταιρειών, οι οποίες εμπίπτουν στο νόμο 4808/2021 για τη Βία και την Παρενόχληση.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4808/2021, κάθε επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι άτομα υποχρεούται να υιοθετήσει πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, οι εταιρείες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προβούν σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

workplace-harassment-violence
Αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

62,00 tax included

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.